ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
09156รพ.สต.ท่าทองใหม่33361538499.88
09157รพ.สต.บ้านปากน้ำท่าทอง920212099.98
09158รพ.สต.ท่าทอง16818811599.93
09159รพ.สต.ทุ่งกง2286822099.99
09160รพ.สต.กรูด2005349699.95
09161รพ.สต.ช้างซ้าย16466914999.91
09162รพ.สต.บ้านกงตาก14873615099.90
09163รพ.สต.พลายวาส12972623099.82
09164รพ.สต.บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน12980212799.90
09165รพ.สต.ป่าร่อน19672316899.91
09166รพ.สต.ตะเคียนทอง11112437099.67
09167รพ.สต.ช้างขวา17438817299.90
09168รพ.สต.บ้านหัวหมากล่าง8541222399.74
09169รพ.สต.ท่าอุแท1291942299.98
09170รพ.สต.บ้านตัวอย่าง ตำบลท่าอุแท18042412799.93
09171รพ.สต.ทุ่งรัง528292799.95
09172รพ.สต.คลองสระ2369677699.97
11357รพ.กาญจนดิษฐ์299218329699.99
15100ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ18873772599.62